Specialkompetens

Vi är flerspråkiga och har mångårig erfarenhet av ekonomiuppdrag på andra språk.

 

Att kunna hjälpa kunder med utländsk bakgrund, är en naturlig konsekvens. Vi kan förklara den ekonomiska terminologin på bl.a. engelska, ryska, bulgariska. Vi har tillgång till flera språk inom vårt nätverk. Vi hjälper kunden att steg för steg ta sig igenom svenska krav och regler för bokföring, skatter och övriga ekonomifrågor.