Bokföring

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom redovisnings- och ekonomiområdet. Vi hjälper både enskilda firmor och stora aktiebolag med löpande bokföring, redovisning, bokslut, upprättande av årsredovisning, deklarationer, lönehantering, fakturering, reskontrahantering, betalningar och andra administrativa uppgifter som man som företagare har. Vi erbjuder även rådgivning inom ekonomi och kan hjälpa dig på flera olika språk, där våra starkaste språk är engelska, ryska och bulgariska.

Du kan lämna hela din bokföring och redovisning till oss, eller göra delar själv.